องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย บ้านหนองม่วงหมู่ที่8

... วันที่ 24 ธ.ค. 64 (ดูู 36)

มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดให้แก่ผู้พิการทางสายตา

... วันที่ 23 ธ.ค. 64 (ดูู 36)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องหาขอบคุณร้านจงใจ คาเฟ่ ได้มอบข้าวกล่องให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 95)

กราบขอบพระคุณท่านอดีตสจ.วุฒิเดช ทองพูล อาจารย์เกรียงศักดิ์ อินตะนัย และทีมงานกลุ่มทุ่มพัฒนาที่มอบชุดPPE จำนวน 10 ชุดและมอบผ้าใบติดตั้งรถบริการผู้ป่วยโควิคแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มค่ะ

... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 117)

ันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอธิการสมจิตร ปัญญาสิริ เจ้าอาวาสวัดโนนแกด นายสุพัฒ อุดด้วง ไวยาวัจกรวัดโนนแกด มอบสิ่งของให้กับจุดพักคอยตำบลทุ่ม ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ยารักษาโรค หลอดไฟ พร้อมกันนี้นางส

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 99)

นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตา ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มอบที่นอน หมอน เสื่อ จำนวน 15 ชุด ให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 100)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณท่านสจ.ทนง สุรนารถ ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 95)

ันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณคุณอินทุอร แพ่งพนม ตำแหน่ง พัฒนากรประจำตำบลทุม ที่บริจาคหน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 99)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณนายจิรพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ที่บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับ ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 98)

นที่ 2 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณ กลุ่มบ้านทุ่ม ศรีสะเกษ ที่ประสาน กับ ศรีสะเกษร่วมใจสู้โควิท บริจาคเตียงพาเลทให้ จำนวน 10 เตียง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 98)

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้นำที่อนุเคราะห์เตียงและพัดลมให้ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายชัยยนต์ งอมสงัด กำนันตำบลทุ่ม บริจาคเตียงไม้ไผ่ จำนวน 1 เตียง พัดลม จำนวน 1 ตัว 2. นายสันติ สุภาพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านม.1 บริจาคเ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 99)

ันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบคุณ กองช่าง อบต.ทุ่ม ที่บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 100)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณ หจก.เตียเต็กอู๋ ที่บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 96)

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. คุณถนอม อัดสคร ได้บริจาคหน้ากากอนามัย และน้ำกระชายขาว ให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขออขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 95)

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ได้บริจาคพัดลมให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขออขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 94)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ร้านศรีทองสังฆภัณฑ์ ร้านกำไลพลอย และคุณลิตา ระวัง ร่วมบริจาควัสดุทางการแพทย์ คือ 1.หมวกตัวหนอน จำนวน 200 ชิ้น 2.ถุงครอบรองเท้า จำนวน 200 คู่ 3.เสื้อกันฝน จำนวน 84 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับทีมรับ-ส่งผู้เสี่ยงสู

... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 95)

ันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ทางคณะครูโรงเรียนบ้านขมิ้น-ฮ่องแข้ดำ ได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งชุด PPE มาบริจาคให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม และทีมรับ-ส่งผู้เสี่ยงสูง/ผู้ป่วยโควิด-19 ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอขอบพระคุณคณะครูโรงเร

... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 108)

วันนี้เวลา 10.00 น. ร้านจงใจ คาเฟ่ บ้านโนนเพ็ก ได้บริจาคข้าวกล่องให้กับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม และผู้ปฎิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยโควิดอบต. ในการนี้ได้มอบข้าวกล่องให้ ผู้ป่วยโควิด/ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3.อปพร.และอสม. ที่เข้าเวรวั

... วันที่ 6 ส.ค. 64 (ดูู 104)

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ขอขอบพระคุณท่านสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศรีสะเกษ เขต 1 ที่มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท ให้กับศุนย์พักคอยตำบลทุ่ม ขอบพระคุณมากๆนะครับ

... วันที่ 5 ส.ค. 64 (ดูู 102)

นวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้แทนของท่านอดิศักดิ์ ทรงศิลป์ ตำแหน่ง อัยการ ที่กทม. ได้บริจาคน้ำดื่มจำนวน 5 แพคให้กับศูนย์พักคอยตำบลทุ่ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต้องขอบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

... วันที่ 5 ส.ค. 64 (ดูู 104)