องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายพงษ์เทพ คำล้น
นักวิขาการตรวจสอบภายใน
096 - 3367737