องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 744)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 573)