องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ

อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 113)

กิจกรรมอำเภอยิ้ม

กิจกรรมอำเภอยิ้ม... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 93)

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 303)

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 199)

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม... วันที่ 12 ก.พ. 58 (ดูู 276)

รวมภาพกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2557

... วันที่ 8 ธ.ค. 57 (ดูู 878)

อบต.ทุ่ม ร่วมจัดทำบุญถวายสังฆทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม นำโดยนายกวัชร์ชพล วรดิษฐ์เรืองเดช ร่วมกับพนักงานสมาชิกฯร่วมทำบุญถวายสั... วันที่ 15 ก.ย. 57 (ดูู 653)

จ่ายเบี้ยผู้สููงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในช่วงต้นเดือนของทุกๆเดือน โดยทีมงานผู้บริ... วันที่ 3 ก.ย. 57 (ดูู 254)

อบต.ทุ่ม ต้อนรับพนักงานย้ายเข้ามาปฎิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้ทำการต้อนรับพนักงานที่เดินทางมาปฎิบัติราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ จ่าเอกพัฒพง... วันที่ 29 ส.ค. 57 (ดูู 414)

คืนความสุขให้ประชาชน 57

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน 57 ตามนโยบายของคณะ คสช. โดยการออกพื้นที่สร้า... วันที่ 28 ส.ค. 57 (ดูู 363)

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ทุ่ม 57

โครงการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถและศึกษาดูงาน อปพร.ทุ่ม ประจำปี 2557 โดยจัดกิจกรรมกันในวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 57... วันที่ 20 ส.ค. 57 (ดูู 583)

อบต.ทุ่ม ร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

อบต.ทุ่ม ร่วมใจปลูกต้นไม้สองข้างทาง ริมถนนหลวงสาย 3015 บ้านขมิ้น - จันลม เพื่อความสวยงาม เฉลิมพระเกียรติพระบร... วันที่ 8 ส.ค. 57 (ดูู 363)

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่ม

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่ม... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 747)

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2557 เพื่อรับทราบปัญหาและคว... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 862)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

องคืการบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อเป็นก... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 447)

โครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันผุ้สูงอายุ ประจำปี 2557

โครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันผุ้สูงอายุ ประจำปี 2557... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 596)

โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดทำโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 720)

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม... วันที่ 25 ก.ค. 57 (ดูู 553)