องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
การประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุขประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

... วันที่ 10 ม.ค. 61 (ดูู 109)

ภาพการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560

... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 209)

ภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 สิงหาคม 2560

... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 268)

ภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

... วันที่ 11 ส.ค. 60 (ดูู 133)

รพ.สต.บ้านโนนแกดพร้อมทีมงาน อสม. และกลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่ม มอบ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,500 ดอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 153)

มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 148)

มอบถังขยะอันตราย ตามแนวทางประชารัฐ ภายในเขต อบต.ทุ่ม

... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 190)

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3/2560

... วันที่ 13 มิ.ย. 60 (ดูู 153)

ภาพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเหล่าโนนตูมหมู่13 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 พ.ค. 60 (ดูู 146)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 5 พ.ค. 60 (ดูู 237)

การรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เวลา 09.00-16.30 น. หมู่ที 9,10

... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 169)

การรับลงทะเบียนแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 28 ม.ย. 60 (ดูู 225)

ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีธาตุ (โนนแกด) ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 260)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560

... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 571)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ บ้านทุ่มหมู่ที่ 1 เวลา 13.00-15.00

... วันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูู 190)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Clening Day วนที่31 มีนาคม 2560 บ้านทุ่มหมู่2

... วันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูู 221)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านเหล่าโนนตูมหมู่ที่ 13วันที่ 30 มีนาคม 2560

... วันที่ 30 มี.ค. 60 (ดูู 162)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayในวันที่ 29 มีนาคม 2560 บ้านหนองแวง หมู่ที่12

... วันที่ 30 มี.ค. 60 (ดูู 147)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านหนองม่วง หมู่ 8 วันที่ 23 มีนาคม 2560

... วันที่ 23 มี.ค. 60 (ดูู 144)

ภาพกิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ บ้านโนนแกด หมู่7

... วันที่ 22 มี.ค. 60 (ดูู 144)