องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ภาพกิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ บ้านโนนแกด หมู่7

... วันที่ 22 มี.ค. 60 (ดูู 65)

การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน Pre GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ วันที่ 20 มีนาคม 2560

... วันที่ 21 มี.ค. 60 (ดูู 79)

กิจกรรม Big cleaning Day วันที่ 21 มีนาคม 2560 บ้านโนนแกด หมู่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 21 มี.ค. 60 (ดูู 53)

กิจกรรม big cleaning day ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 51)

งานต้อนรับ นางกานต์พิชชา วิจารณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 17มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแกด

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 58)

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2560

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 47)

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในวันที่17 มีนาคม 2560 ณ ไร่ทองออร์แกนิคพาร์ม บ้านหางว่าว หมู่4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 มี.ค. 60 (ดูู 130)

ภาพกิจกรรม ประชาคมรณรงค์การจัดทำแผนชุมชนและประชาคมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560

... วันที่ 27 ก.พ. 60 (ดูู 58)

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมุ่ที่6 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 55)

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 107)

การรวบรวมภาพกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 101)

ภาพกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ประจำปี 2559

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 52)

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 43)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

... วันที่ 30 ม.ค. 60 (ดูู 463)

อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ

อบต.ทุ่ม ร่วมกับส่วนราชการ รณรงค์ให้ประชาชนให้ออกมาออกเสียงประชามติ... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 60)

กิจกรรมอำเภอยิ้ม

กิจกรรมอำเภอยิ้ม... วันที่ 7 พ.ย. 59 (ดูู 41)

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558

งานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สุงอายุ วันผู้สูงอายุ 5 เมษา 2558... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 246)

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

งานวันบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ... วันที่ 7 ม.ย. 58 (ดูู 144)

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม

ประชุมประชาคม แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560 ตำบลทุ่ม... วันที่ 12 ก.พ. 58 (ดูู 226)

รวมภาพกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2557

... วันที่ 8 ธ.ค. 57 (ดูู 815)