องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านหนองม่วง หมู่ที่8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 24 ม.ย. 61 (ดูู 84)

พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ปี2561 วันที่ 11 เมษายน 2561

... วันที่ 11 ม.ย. 61 (ดูู 91)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6,7 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม 2561

... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 147)

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 (ครั้งที่2) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 20 ก.พ. 61 (ดูู 145)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 14 ก.พ. 61 (ดูู 149)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านหางว่าว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 มกราคม 2561

... วันที่ 26 ม.ค. 61 (ดูู 334)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ( กิจกรรมการจัดทำฝายกระสอบทราย) ณ ลำน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 มกราคม 2561

... วันที่ 19 ม.ค. 61 (ดูู 316)

การประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุขประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

... วันที่ 10 ม.ค. 61 (ดูู 149)

ภาพการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560

... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 294)

ภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 สิงหาคม 2560

... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 355)

ภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

... วันที่ 11 ส.ค. 60 (ดูู 171)

รพ.สต.บ้านโนนแกดพร้อมทีมงาน อสม. และกลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่ม มอบ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,500 ดอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 204)

มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 186)

มอบถังขยะอันตราย ตามแนวทางประชารัฐ ภายในเขต อบต.ทุ่ม

... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 245)

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3/2560

... วันที่ 13 มิ.ย. 60 (ดูู 188)

ภาพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเหล่าโนนตูมหมู่13 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 พ.ค. 60 (ดูู 184)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 5 พ.ค. 60 (ดูู 308)

การรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เวลา 09.00-16.30 น. หมู่ที 9,10

... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 205)

การรับลงทะเบียนแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 28 ม.ย. 60 (ดูู 296)

ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีธาตุ (โนนแกด) ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 334)