องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9


                     

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
85 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-826327
โทรสาร 045-826328
เว็บไซต์ http//www.toomsisaket.go.th
อีเมล์ tumbontoom@gmail.com
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

View : 2396