องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: ขนมทองม้วน

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
กลุ่มทำขนมบ้านทุ่ม หมู่ที่ 2
ขนมทองม้วน
 ไม่มี
 5.00 บาท

สถานที่ผลิต

 
ที่อยู่: เลขที่ 114 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน -
  ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  เบอร์โทรศัพท์ 0847290793, 0903677987 เบอร์โทรสาร -
   

สถานที่จำหน่าย

 
ที่อยู่: เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน -
  ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
วันที่ : 25 กรกฎาคม 57   View : 2749