องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


เส้นทางเดินทาง จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 571 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ 8,839 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของจังหวัดศรีสะเกษ

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด

  • ทิศใต้ ติดประเทศกัมพูชา

  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดอุบลราชธานี

  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสุรินทร์

การเดินทางโดย รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดศรีสะเกษทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-11 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th

การเดินทางโดย รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ

  1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ

  2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอนางรอง อำเภอสังขะ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 220 หรือ 221 ก็ได้

การเดินทางโดย รถประจำทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์

การเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
การเดินทางโดย รถยนต์

ระยะทางโดยประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษถึง อบต.ทุ่ม ประมาณ 15 กิโลเมตร
โดยให้ท่านใช้ถนนหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ ไป อำเภอ กันทรลักษ์)
จากนััน ถึงกิโลเมตรที่ 15 ตรงบริเวณ 5 แยก บ้านโพนค้อ 
ให้เลี้ยวขวา ไปยังถนนสาย บ้านโพนค้อ - โนนจิก
ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะเป็นที่ตั้งของ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านขวามือของถนน

View : 1731