องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กองช่าง
 
 
นายวัฒนา  บุญชุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

จ่าเอกพัฒพงศ์  น้ำจั่น
นายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง


นายประการ  สีดาทอง
เจ้าพนักงานการประปา

นายนครินทร์  คำเนตร
นายช่างโยธาชำนาญงานนายธนพล  เจริญศรีเมือง
นายช่างไฟฟ้า

 
นายนพพีรโชติ ธรรมรส
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 


นายเอกวัฒน์ อัฐแป
ผู้ข่วยช่างไฟฟ้า

 

 
     
     
     
View : 1636