องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

นาง ธนัญญาณ์  ภูมาพันธ์ธนิส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางสาวทองปภัสร์ ทองปัญญา
นักวิชาการศึกษา

นางสียอม โสพัฒน์
ผดด.ศูนย์โนนแกดนางสุุกานดา  จรัญญา
ผดด.ศูนย์หนองม่วงหนองแวง

 

นายอาทิตย์ ผลจันทร์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

นางจิตรลดา พรมโสภา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ขมิ้น


 นางศิริรัตน์ มเหศักดิ์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

น.ส.ภัชภิชา ท่อนทองแดง
ผดด.ศูนย์หางว่่าวโนนบัว


น.ส.จิราวรรณ พวงเพชร
ผดด.ศูนย์บ้านทุ่ม

นาง พรลภัส คำเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองศึกษา)
     
     
View : 9019