องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Gallery :: การนิเทศตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปี2561-2564) รอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ2561จาก ปปช. สตง. กกต. และท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ วันที่1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
วันที่ : 1 พฤษภาคม 61   View : 100