องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ( กิจกรรมการจัดทำฝายกระสอบทราย) ณ ลำน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 มกราคม 2561
วันที่ : 19 มกราคม 61   View : 316