องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: แจ่วปลาร้า

กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1
แจ่วปลาร้า
 ไม่มี
 20.00 บาท

สถานที่ผลิต

 
ที่อยู่: เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน -
  ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  เบอร์โทรศัพท์ 0857694856 เบอร์โทรสาร -
   

สถานที่จำหน่าย

 
ที่อยู่: เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน -
  ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
วันที่ : 25 กรกฎาคม 57   View : 967