Get Adobe Flash player

arrow03 แผนยุทธศาสตร์ ปี 56-60
arrow03 แผนอัตรากำลัง
arrow03 ข้อบัญญัติงบประมาณ
arrow03 ควบคุมภายใน
arrow03 แผนการจัดหาพัสดุ
arrow03 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

arrow03 รายงานผลการปฏิบัติงาน
arrow03 รายงานทางการเงิน
arrow03 รายงานการประชุมสภา
arrow03 รายงานการประชุมผู้บริหาร
หนังสือพิมพ์

daylynew
kom
ks
manage
mati
siam
thairat

fecebook

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้39
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว345
mod_vvisit_counterเดือนนี้1835
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1694
mod_vvisit_counterAll days152679

We have: 1 guests online
Your IP: 50.17.145.233
 , 
Today: ก.ค. 14, 2014

เข้าสู่ระบบรวมลิงค์

 
 
 

 

songkran toom
pasee56 1

bar Photo2

bar Purchase2

bar News2

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

>>การเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ส่วนที่ 1

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีฯ (ฉบับที่ 2)
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดฯ
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดฯ (ฉบับที่ 2)
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
     ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 2
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407- ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
    เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307- ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536
    เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318- ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538
    เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 1502 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2539
    เรื่อง การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539
    เรื่อง การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองพัทยา
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4- ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
    เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4- ว 0786 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2540
    เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318- ว 2411 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
    เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เก่าของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318- ว 2583 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540
    เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318- ว 2795 ลงวันที่ 3 กันยายน 2540
     เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
11. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4- ว 3077 ลงวันที่ 26 กันยายน 2540
     เรื่อง การตั้งงบประมาณอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และตำบล
12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4- ว 3857 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2540
     เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราการการใช้จ่ายเงินของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา
13. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 3943 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540
     เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนราชการอื่น
14. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 3976 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2540
      เรื่อง การบริหารงบประมาณกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบล)
15. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
     เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 1452 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2541
      เรื่อง การติดต่อกิจการของเทศบาลกับราชการบริหารส่วนกลาง
18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542
     เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินกิจการ อปพร.
19. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543
     เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 2543
20. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 966 ลงวันที่ 3 เมษายน 2543
     เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกากรดำเนินคดีฯ
21. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4- ว 1747 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2543
     เรื่อง แบบใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ บก.28)
22. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302- ว 3047 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544
      เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
23. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 031.3.4- ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
     เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3- ว 4147 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546
     เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
25. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3- ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
     เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างฯ
26. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3- ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547
     เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่อแต่งกายชุดฝึก อปพร.
27. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3- ว 416 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547
     เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
28. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505- ว 121 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547
     เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรฯ
29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.2- ว 788 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547
     เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีจัดตั้งและยุบรวมสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- ว 795 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547
     เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการคำนวณเงินสะสมร้อยละ10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
31. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2- ว 2234 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
      เรื่อง การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
32. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4- ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
     เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2- ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547
     เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- ว 609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548
     เรื่อง การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสมฯ
35. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4- ว 3343 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548
     เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
36. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3- ว 1196 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ
37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- ว 1088 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548
     เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4- ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
     เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- ว 1934 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4- ว 3320 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548
      เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินฯ
41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2- ว 137 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549
     เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7- ว 2867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ
43. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6- ว 78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549
     เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
44. บันทึกข้อความสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- ว 1369 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550
     เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ
45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4- ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
     เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4 - ว 1562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551
     เรื่อง การใช้สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECIPT SLIP)
47. หนังสือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ของ
     สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
48. หนังสือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
49. หนังสือการติดตั้งและการใช้บริการเครื่องมือสื่อสาร
     ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
50.หนังสือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินงานต่างๆ
    ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
51. หนังสือการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และลูกหนี้ค้างชำระ และการจ่ายหนี้สูญ
52. หนังสือการติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
53.หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว)
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 3
1. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.1 - 25424 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544
    เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
2. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.1 - 15320 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2545
    เรื่อง หารือการจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3 - 775 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546
    เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ทางปัญญา
4. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 -1521 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2546
    เรื่อง เทศบาลเมืองหนองคายก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544-2550 โดยมิชอบ
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804 - 7502 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
    เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์เก่าขององค์การบริหารส่วนตำบล
6. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804 -4946 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2546
    เรื่อง หารือการปฏิบัติกรณีการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
7. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804 -5440 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546
    เรื่อง การจัดซื้อพันธุ์ไม้ผลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
8. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3 -8283 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546
    เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3 - 12967 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
    เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804 -9467 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
     เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินจ้างเหมาข้ามงวดงานให้แก่ผู้รับจ้าง
11. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804 -10044 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546
     เรื่อง หารือการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้ากรณีสถานที่ก่อสร้างโครงการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพ
12. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4 -ว 1128 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547
     เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการคณะผู้บริหาร
13. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4 - ว 2959 ลงวันที่ 3 กันยายน 2547
     เรื่อง หารือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
14. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 - 457 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548
     เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำรองจ่าย
15. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 - 1093 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548
     เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
16. หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 - 2756 ลงวันที่ 4 เมษายน 2548
      เรื่อง หารือการขออนุมัติจ่ายเงินเพื่อการอุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโชติศึกษาลัย
17. บันทึกข้อความสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ที่ มท 0808.4- 840 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550
      เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง
18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3 - 3621 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ
19. หนังสือหารือการติดตั้งเคเบิลทีวีกลาง
20.หนังสือหารือการดำเนินโครงการสอนเสริมแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 

 

information2

information

palad1

แนะนำบุคลากร อบต.ทุ่ม

 • chang1.jpg
 • chang2.jpg
 • chang3.jpg
 • chang4.jpg
 • chang5.jpg
 • edu1.jpg
 • kung1.jpg
 • kung2.jpg
 • kung3.jpg
 • kung4.jpg
 • kung5.jpg
 • kung6.jpg
 • kung7.jpg
 • kung8.jpg
 • palad2.jpg
 • palad3.jpg
 • palad4.jpg
 • palad5.jpg
 • palad6.jpg

เพลงวันพ่อแห่งชาติ

 

สถานศึกษาในสังกัด

arrow03 ศพด.บ้านโนนแกด
arrow03 ศพด.บ้านขมิ้นban adminlocal

สำรวจความคิดเห็น

ท่านอยากให้อบต.พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติ
Custom Search


ban bb ban e-laas ban google ban hotmail
ban sahakorn ban yotathai dloc ect